Institut Oftalmològic de Catalunya - Oftalmología infantil 

Cuidamos los ojos que miran al futuro

Astigmatisme


L'astigmatisme es produeix quan la còrnia,  la part transparent més anterior de l'ull, té diferents radis de curvatura. Com a exemple il · lustratiu serviria comparar una còrnia normal amb una pilota de futbol seccionada per la meitat, en aquest cas la curvatura seria la mateixa en tots els eixos. Per a una còrnia amb astigmatisme agafaríem el mateix exemple però realitzant el tall per la zona més allargada d'una pilota de rugbi; en aquest cas tindríem una curvatura molt més gran en un eix que en un altre .

A efectes pràctics aquest defecte condiciona que l'ull tingui diversos enfocaments diferents dels raigs de llum al mateix temps, el que ocasionaria visió borrosa de lluny i de prop .

Al contrari que la miopia i la hipermetropia, l'astigmatisme és un defecte que no pateix gairebé canvis des de la infància, llevat que es relacioni amb alguna malaltia o defecte de la còrnia;  també pot aparèixer o modificar-se a causa de traumatismes o cirurgia ocular .

Per a la seva correcció també s'utilitzen ulleres o lents de contacte i, igual que els altres defectes de refracció, es pot corregir quirúrgicament en l'edat adulta mitjançant cirurgia refractiva amb làser .
                   Volver a defectos de refracción