top of page

Obstrucció de la vía lacrimal en el nen


L'obstrucció del conducte lacrimal és un problema molt comú en els nadons i sovint desapareix per si sola en els primers cinc o sis mesos de vida .


La llàgrima és imprescindible per a la lubricació de l'ull i per al seu correcte funcionament, a més d'una aportació de substàncies fonamentals de nutrició i protecció davant les infeccions de la superfície ocular . El sistema lacrimal als ulls és com un sistema de conducció en què hi ha una producció i una evacuació constant de la llàgrima . Cada ull té una glàndula lacrimal que produeix contínuament les llàgrimes , fins i tot quan no estem plorant , i un conducte lacrimal ( o tub de desguàs ) per drenar les llàgrimes dels ulls cap a l'interior de les fosses nasals . (Per això ens moqueja el nas quan plorem. ) .


Alguns nens neixen amb un bloqueig a la part inferior del conducte lacrimal i el resultat és que la llàgrima , al no poder sortir per la via habitual cap al nas , es desborda directament des de l'ull cap a fora . Quan examinem a aquests nens , veiem una vora prim d'aigua a la zona inferior dels ulls , i les llàgrimes corrent per la seva galta , fins i tot quan no estan plorant . A més , a causa del estancament de la llàgrima al sac lacrimal , apareixen sovint infeccions recurrents amb secreció groguenca o verdosa juntament amb la llàgrima , que requereixen tractament amb gotes d'antibiòtic .


En cas de ser necessari . Quin és el tractament ?


Si l'obstrucció de la via lacrimal en el nen no desapareix per si sola , pot plantejar-se el tractament quirúrgic a partir dels set o vuit mesos d'edat . En cas contrari , a causa de les infeccions recurrents , hi ha un risc de desenvolupar cicatrius dins de les vies o tubs de drenatge en si. En aquest punt , es recomana una intervenció relativament simple que consisteix en el sondatge i irrigació del conducte lacrimal utilitzant una fina sonda que s'introdueix pels punts superiors d'entrada de la via lacrimal fins a vèncer l'obstrucció que hi ha més avall .


Encara que es realitza de forma ambulatòria , aquesta intervenció es porta a terme a l'hospital ja que necessita d'una lleugera anestèsia .


Amb aquest únic procediment es soluciona definitivament el problema en més del 90% dels casos , encara que ocasionalment és possible que sigui necessari repetir-ho.

En el cas que falli la recanalització de la via hi ha l'alternativa de deixar col · locat un petit tub flexible al conducte lacrimonasal ( anomenat tub o sonda de Crawford ) . El procediment es realitza també sota anestèsia general i dura aproximadament 30 minuts . Aquest tub es deixa col · locat durant uns mesos, el que permet que el conducte romangui obert i el pas de llàgrima segueixi obert , un cop retirat , amb una gran taxa d'èxit . Després de la cirurgia , els nens tenen poca o cap molèstia i poden reprendre les seves activitats normals al cap d'1 o 2 dies .

bottom of page