top of page

Cataracta congènita


CATARACTA


Anomenem cataracta a l'opacitat total o parcial del cristal · lí , que és la lent natural de l'ull que es troba situada darrere de l'iris i que en condicions normals és transparent i serveix per ajudar a enfocar els raigs de llum a la retina. El potencial efecte que aquesta alteració pot produir sobre la visió depèn del bloqueig que produeixi de l'entrada de llum a l'ull impedint que aquesta arribi a la retina . Depenent de la mida i localització d'aquesta opacitat pot ser totalment asimptomàtica i no produir cap alteració visual o , per contra , produir una alteració severa de la visió . Això pot donar lloc a l'aparició d'ambliopia o ull gandul en alterar el desenvolupament de la capacitat visual de l'ull afecte . Per aquest motiu és important un tractament sense demora per prevenir una pèrdua permanent de la visió .

La freqüència d'aquest problema en l'edat pediàtrica és baixa , afectant aproximadament a 1 de cada 3.000 nens .

QUINES SÓN LES CAUSES DE LES CATARACTES EN ELS NENS ?


La majoria de les cataractes que apareixen en l'edat pediàtrica són idiopàtiques , el que vol dir que són alteracions aïllades , no associades a cap altra anomalia i que es desconeix la causa que les produeix . Poden ser genètiques o aparèixer de forma espontània .

Solen produir-se per una alteració en el desenvolupament normal del cristal · lí durant algun període de l' embaràs . Quan aquesta alteració va associada amb altres de diferents òrgans del cos , solen ser conseqüència de malalties de caràcter genètic o metabòlic .TIPUS DE CATARACTA


Hi ha diferents formes de cataracta depenent de la zona del cristal · lí que afecti l'opacitat . Si la zona afectada és la central parlem de cataracta del nucli o cataracta nuclear , si afecta la zona més perifèrica del cristal · lí o còrtex es diu cataracta cortical , i si afecta la zona entre les dues s'anomena cataracta lamel · lar . Quan l'opacitat afecta la part central de la càpsula o embolcall del cristal · lí reben el nom de cataracta polar , que poden aparèixer tant en la part anterior com en la posterior del cristal · lí . Quan la zona afectada està just per sota de la càpsula es denomina cataracta subcapsular .


Juntament amb la cataracta no és estrany que es pugui associar una altra placa d'opacitat just per darrere del cristal · lí i que correspon a la persistència de la vasculatura fetal que s'estén des del nervi òptic fins al cristal · lí en desenvolupament i que, en condicions normals , desapareix abans del naixement . Aquest tipus de cataractes normalment van associades a un mal pronòstic visual .


Un altre tipus de cataracta que pot aparèixer en l'edat pediàtrica és la causada per un traumatisme ocular . Aquestes cataractes poden aparèixer en un curt període de temps després de l'accident o trigar a manifestar mesos o anys després del mateix .

QUAN S'HA D'OPERAR L' CATARACTA AL NEN ?


Alguns tipus de cataractes no solen afectar la visió i per tant no necessiten intervenció quirúrgica d'entrada . Aquests casos es poden anar controlant periòdicament assistint a la correcció dels possibles defectes associats de refracció o ambliopia . Aquest seria el cas de opacitats petites i allunyades del centre del cristal · lí . Tampoc les cataractes polars de localització anterior solen associar-se a pèrdua significativa de visió .


Quan la cataracta interfereix amb la visió ha de ser intervinguda tan aviat com sigui possible. Un retard en el seu tractament comporta un alt risc d'ambliopia per interferència en el desenvolupament de la visió a nivell cerebral per aquest ull , especialment si la cataracta és present des del naixement .COM OPEREN LES CATARACTES EN ELS NENS ?


Bàsicament la tècnica quirúrgica és similar a la que es realitza en l'adult , encara que amb algunes peculiaritats . Consisteix a practicar una petita incisió a la part més perifèrica de la còrnia a través de la qual s'accedeix a la càpsula anterior del cristal · lí , on es practica una obertura circular a través de la qual es procedeix a l'aspiració del contingut del cristal · lí opac mitjançant la tècnica de facoemulsificació que utilitza ultrasons . En els nens petits , a diferència dels adults , sol precisar també obrir la part posterior de la càpsula i extreure el vitri anterior ( vitrectomia anterior ) . En el lloc del cristal · lí extret es pot col · locar una lent intraocular dins de la càpsula perquè l'ull pugui enfocar els raigs de llum de nou a la retina .


Encara que aquesta és una intervenció de poc risc en mans d'un cirurgià experimentat , com en tota intervenció quirúrgica es poden presentar complicacions com la infecció , inflamació o hemorràgia , així com complicacions pròpies d'aquesta intervenció : glaucoma , aparició de noves opacitats en el vitri , despreniment de la retina , desplaçament o deformitat de la pupil ·la o desplaçament de la lent intraocular .


La intervenció en nens es realitza sempre amb anestèsia general, amb els riscos propis de la mateixa .

RECUPERACIÓ VISUAL DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ


Després de la intervenció és molt important assistir a la recuperació funcional de l'ull . És imprescindible que els raigs de llum enfoquin correctament a la retina . Si el cas ho aconsella , això s'aconsegueix en gran mesura amb la lent intraocular implantada durant la cirurgia , quedant generalment només un petit defecte refractiu residual que pot corregir-se amb ulleres . En els casos sense lent intraocular s'ha de recórrer a l'ús de lents de contacte sobre la superfície ocular , que necessitaran la seva cura i recanvi regular . La correcció amb ulleres en el cas de nens que no porten lent intraocular només seria la mesura aconsellable quan la cataracta ha estat remoguda dels 2 ulls ja que els vidres amb la graduació requerida són gruixuts i produeixen una gran magnificació de la imatge , circumstància que el cervell no toleraria en cas d'haver de corregir només un ull operat .

bottom of page