top of page

Notícies d'interès

La FDA dels EE. UU. aprova la primera lent de contacte indicada per retardar la progressió de la miopia en nens d'entre 8 i 12 anys d'edat a l'inici del tractament. Es tracta de la lent MiSight, que és una lent de contacte tova, d'un sol ús, que es llença a la fi del dia. (nov. 2019)


La miopia és la causa més freqüent d'alteració visual corregible a tot el món. Ocorre quan l'ull creix massa d'endavant cap enrere. Aquesta excessiva longitud axial ocasiona que les imatges s'enfoquin davant de la retina en lloc de fer-ho en ella. Com a resultat, les persones amb miopia tenen bona visió de prop, però mala visió de lluny. Aquest defecte visual es pot corregir amb ulleres o amb lents de contacte.


La miopia és comú en els nens i tendeix a augmentar a mesura que creixen. Si una persona desenvolupa miopia severa quan és nen, pot ser susceptible a altres problemes oculars com cataractes prematures o despreniment de retina durant l'edat adulta.


Les lents de contacte toves MiSight s’han d’usar diàriament per corregir la miopia i retardar la seva progressió en nens amb ulls sans. Quan es col·loca a l'ull, una part d'aquesta lent corregeix l'error de refracció per millorar la visió a distància de manera similar a una lent correctiva estàndard. A més d'això, els anells perifèrics concèntrics que té aquesta lent enfoquen part de la llum davant de la retina (la part posterior de l'ull). Es creu que això redueix l'estímul que causa la progressió de la miopia.


L'aprovació de MiSight es va basar en dades obtingudes d'un assaig clínic prospectiu realitzat en quatre centres clínics durant tres anys i va incloure a 135 nens de 8 a 12 anys, comparant la lent MiSight amb una lent de contacte tova convencional. L'assaig va mostrar que durant el període complet de tres anys, la progressió en la miopia d'aquells nens que van usar lents MiSight va ser menor que els que van usar lents de contacte toves convencionals. A més, els que van usar MiSight van tenir menys canvis en la longitud axial del globus ocular. En el transcurs de l'assaig, no hi va haver efectes adversos oculars greus en cap cas.


La FDA va atorgar l'aprovació de MiSight a CooperVision Inc. El dispositiu va ser aprovat utilitzant la via d'aprovació prèvia a la comercialització (PMA). L'aprovació prèvia a la comercialització és el tipus d'aplicació de comercialització de dispositius més estricta requerida per la FDA i es basa en una determinació de la FDA que l'aplicació PMA conté suficient evidència científica vàlida per a proporcionar una seguretat raonable que el dispositiu és segur i efectiu per a l'ús previst.


La FDA, una agència dins el Departament de Salut i Serveis Humans dels EE. UU., Protegeix la salut pública al garantir la seguretat, efectivitat i seguretat dels medicaments, vacunes i altres productes biològics per a ús humà i dispositius mèdics per a humans i veterinaris.

Font d'informació: FDA

L'ús de joguines amb làser pot ocasionar problemes oculars importants en els nens i , per tant, els consumidors i els pares han de ser alertats dels perills potencials d'aquest tipus de dispositius d'acord amb una recent publicació de la revista eye en el seu número de gener


Les lesions oculars en els cinc casos que descriuen els autors afecten la part central de la retina , la màcula , que és l'encarregada de la visió més fina . Les alteracions que van produir van ser disminució de la visió en un o ambdós ulls i deixar lesions cicatricials visibles mitjançant l'exploració del fons d'ull o amb imatges obtingudes per mitjans més sofisticats d'exploració com la tomografia de coherència òptica ( OCT ) . En algun cas també descriuen l'aparició de complicacions més serioses per proliferació de vasos sanguinis des de la coroide o capa vascular que es troba sota de la retina .


Aquests tipus de làser són fàcilment obtenibles per compra on line des d'Internet i pel fet que amb la millora de la tecnologia es van obtenint punters làser cada vegada més potents , representarien un potencial important perill de lesió ocular . Els factors que influirien són : la potència del làser , la proximitat d'aquest, la pigmentació ocular , la mida de la pupil · la i el parpelleig durant l'exposició .


Els autors conclouen que cada vegada estan més disponibles les joguines làser semblants a punters làser a través d'Internet i que alguns d'ells poden no complir amb els estàndards de seguretat . Així mateix, les lesions que descriuen a la retina en la infància després de l'exposició ocular làser d'aquestes joguines representarien un problema de seguretat .

L'administració d'oli de peix pot reduir la incidència de retinopatia de la prematuritat. ( Early Human Development) .


És coneguda la importància dels àcids grassos poliinsaturats omega -3 , especialment l'àcid docosahexaenoic (DHA ) en el desenvolupament fetal i neonatal , especialment per als teixits cerebrals i de la retina . Ja que la major aportació d'aquests àcids grassos es produeix des de la mare en el tercer trimestre de l' embaràs , el naixement molt prematur comporta un dèficit de DHA en aquests nens , ja que tenen molt limitada la seva capacitat de síntesi pròpia . Aquesta situació comporta un risc per al correcte desenvolupament cerebral i de la retina .


En els nounats prematurs de molt baix pes es sol recórrer a l'alimentació per via parenteral , és a dir directament administrada a la sang , durant les dues o tres primeres setmanes de vida per evitar el risc de problemes intestinals greus ( enteritis necrotitzant ) que comporta la alimentació per via digestiva .


Aquest grup de prematurs de molt baix pes , si reben l'administració per via endovenosa d'una emulsió greix que conté oli de peix , tenen menys possibilitats de desenvolupar retinopatia de la prematuritat , segons un recent estudi publicat a la revista Early Human Development.

En aquest estudi es van comparar 2 grups de 40 prematurs amb diferent alimentació . En un d'aquests grups es va administrar una emulsió lipídica amb base d'oli de peix ( SmofLipid ) i en l'altre grup una emulsió lipídica amb base d'oli de llavors de soja ( Intralipid ) .


En la comparació de resultats d'aquests 2 grups es va detectar retinopatia del prematur en el 5 % ( 1 cas ) dels prematurs tractats amb oli de peix i en el 32.5 % ( 13 casos ) dels tractats amb oli derivat de soja .


Els investigadors conclouen que l'emulsió lipídica d'oli de peix pot prevenir la retinopatia de la prematuritat en els nens que requereixen d'alimentació parenteral , encara que suggereixen que es necessiten estudis multicèntrics que ratifiquin els resultats .

Una nova lent intraocular multi -component ( IU Lens , InfiniteVision Optics , Estrasburg , França ) permet ajustaments postoperatoris per corregir els canvis en la refracció ocular , per la qual cosa representaria una solució ideal per a la cirurgia de cataracta en l'edat pediàtrica , segons un informe publicat en l'edició de gener 2014 de la Revista Journal of Refractive Surgery .


Les opcions disponibles quan es realitza una intervenció quirúrgica de cataractes en els nens són la simple extracció del cristal · lí opacificat ( estat que s'anomena afàquia ) i posterior adaptació de lent de contacte sobre la còrnia , o bé l'extracció de la cataracta amb implantació d'una lent intraocular en la posició original del cristal · lí en el mateix acte quirúrgic . Aquesta segona opció , que és l'habitual en el cas dels adults , està acceptada com la millor alternativa en nens majors de 2 anys per la majoria de cirurgians . És més controvertida entre els professionals la decisió de la implantació de lent intraocular en lactants i nens menors de 2 anys . Els principals avantatges de la implantació de la lent intraocular inclouen la prevenció de l'ambliopia , més baixa taxa de certes complicacions i major compliment si no és possible l'adaptació de lents de contacte .


Un dels principals problemes que es plantegen en aquests casos és la dificultat en el càlcul de la potència de la lent intraocular necessària per deixar l'ull intervingut en la millor situació refractiva , permetent d'aquesta manera l'enfocament correcte de la lum a la retina . L'altre gran inconvenient és que l'ull del nen es troba en desenvolupament i creixement , el que condiciona que en poc temps la seva situació refractiva pot patir importants canvis .


El gran avantatge que representa la lent presentada en aquest estudi pel Dr Portaliou i col · laboradors , pertanyents a l'Institut de Visió i Òptica de la Universitat de Creta , és que permet l'ajust de la potència de la lent implantada teòricament al llarg de tota la vida del pacient . Gràcies a això es pot dur a terme la implantació d'una lent intraocular amb molta més precisió refractiva .


Aquesta lent (lent IU de Infinite Vision Òptica ) consta de dues parts , la primera s'implanta al sac capsular , té una potència fixa de tipus esfèric i està proveïda d'unes ranures en els seus extrems . Sobre aquesta es fixa , subjectada a les ranures destinades a això , l'altra lent que és la intercanviable en el cas que sigui necessari . Aquesta segona lent seria la que s'ajustaria la refracció i tindria l'opció de correcció esfèrica , astigmàtica i fins i tot multifocal , permetent recuperar d'aquesta manera la visió de lluny i de prop .

bottom of page