top of page

Incloem en aquesta pàgina les malalties oculars més característiques de l'edat pediàtrica, amb la intenció de donar una informació actualitzada i alhora comprensible de les mateixes. Està dirigida sobretot als pares que vulguin conèixer una mica més en profunditat els problemes que puguin presentar els seus fills, així com, en alguna de les seccions, els professionals encarregats de l'assistència sanitària en l'edat pediàtrica.

bottom of page