top of page

Estrabisme


Què és l'estrabisme ?


L'estrabisme és la desviació anormal d'un o d'ambdós ulls en alguna de les posicions de la mirada . És un problema que afecta al voltant del 4 % dels nens . L'estrabisme es descriu , generalment , per la direcció de la desalineació , que pot ser cap a dins ( esotropia ) , cap a fora ( exotropia ) , cap amunt ( hipertropia ) o cap avall ( hipotropia ) . També és possible la presència d'una eufòria o estrabisme latent , amb desviació ocular que es manifesta només quan un dels ulls està cobert o en situacions de debilitat per cansament o malaltia general.


Quins problemes pot presentar ?


L'estrabisme ocasiona una visió binocular incorrecta amb impossibilitat de fixar els dos ulls al mateix punt de l'espai, la qual cosa impedeix la percepció correcta de la profunditat o visió en 3 dimensions .

A més, si l'estrabisme apareix en edats molt primerenques , causa ambliopia o ull gandul .


¿ Quines són les causes de l' estrabisme ?


La causa exacta de l'estrabisme infantil fins ara no està totalment aclarida , però se sap que el desequilibri dels músculs que controlen els moviments oculars i les alteracions òptiques com la hipermetropia , són els seus principals desencadenants .


No són rars els casos en què hi ha antecedents familiars . És freqüent també l'estrabisme congènit , que apareix en els primers mesos de vida , i en què els ulls solen estar desviats cap a dins de forma notòria .


L'estrabisme acomodatiu es presenta habitualment entre els 2 i 3 anys d'edat . En aquests casos la causa , generalment , es relaciona amb un error refractiu ( hipermetropia ) on la utilització de correcció òptica amb ulleres sol compensar-ho.


Quan l'estrabisme apareix després dels 3 anys pot tenir l'origen en un problema neurològic i requereix un estudi exhaustiu i urgent .

Altres possibles causes d'estrabisme inclouen processos orgànics: alteracions com una cataracta o patologia a la retina , del nervi òptic o altres processos que dificulten la visió , poden donar la cara com un estrabisme . Per això és molt important realitzar una completa exploració oftalmològica estudiant els mitjans oculars i el fons d'ull davant qualsevol desviació ocular .

Com es descobreix l'estrabisme ?


Habitualment la desviació ocular sol ser detectada pels seus pares , familiars o el seu metge pediatre , i en altres ocasions per l'oftalmòleg en una consulta de rutina .


L'estrabisme pot ser evident des del naixement . No obstant això, en els primers mesos de vida molts nens tenen tendència a desviar ocasionalment els ulls perquè no tenen control total sobre els moviments oculars fins als 6 mesos de vida. Aquesta condició d'estrabisme transitori és comú i, a mesura que el nen madura neurològicament, va desapareixent . Si la desviació és constant , encara que sigui en els primers mesos , és aconsellable una valoració per l'oftalmòleg . Transcorreguts els 6 mesos de vida , qualsevol estrabisme ha de ser també valorat per un especialista .


Una altra condició habitual a aquesta edat és l'anomenat epicantus , que és un fals estrabisme on els ulls simulen estar desviats a causa d'una especial forma dels mateixos i una base o pont del nas més ample . Això impedeix que gran part de la zona blanca de l'ull es vegi , provocant un efecte semblant al estrabisme .


Els signes que amb més freqüència poden observar , i que solen fer sospitar als pares o les persones que estan en contacte amb el nen que pugui existir un estrabisme , són :


La constatació que un o ambdós ulls es desvien en determinats moments .


L'observació de la desviació en visualitzar una fotografia del nen .


La tendència del nen a inclinar sempre el coll cap a un mateix costat ( torticoli ) .


Davant la sospita d'estrabisme , l'oftalmòleg investigarà l'agudesa visual de cada ull amb el mètode apropiat a l'edat del nen i avaluarà els moviments oculars . També examinarà el fons d'ull i la refracció ocular , per la qual cosa sol ser necessari utilitzar gotes que dilaten les pupil · les i neutralitzen el sistema d'acomodació de l' ull . D'aquesta manera es determinarà si hi ha alguna lesió orgànica o alguna alteració refractiva ( miopia , hipermetropia , o astigmatisme ) .


Amb les dades obtingudes en l'exploració , l'oftalmòleg estarà en condicions de fer el diagnòstic i el tractament corresponent .

Quin tractament té ?

Hi ha estrabismes que es poden solucionar exclusivament amb correcció òptica ( ulleres ) . És el cas dels estrabismes acomodatius purs , en què una excessiva acomodació del cristal · lí per corregir la hipermetropia fa que els ulls es desviïn cap a dins . D'aquesta manera , al relaxar l'acomodació amb ulleres , els ulls tornen a la seva posició normal.


Hi ha altres estrabismes parcialment acomodatius que milloren amb ulleres però no es solucionen del tot i, a més de la correcció òptica , serà necessària la cirurgia .


Els estrabismes no acomodatius solen requerir directament de tractament quirúrgic .


Abans de la cirurgia es realitza un estudi minuciós de la posició i moviments oculars que ens permetrà determinar els músculs de l'ull sobre els quals actuarem , si anem a operar en un o ambdós ulls , i quant cal moure els músculs per aconseguir una bona posició dels ulls després de la cirurgia . Per intentar aconseguir les màximes possibilitats d'èxit en la intervenció cal repetir el mesurament de la desviació en diferents dies de visita a la consulta .

En què consisteix la intervenció quirúrgica de l'estrabisme ?


La cirurgia de l'estrabisme és un procediment utilitzat amb freqüència. Consisteix en escurçar , allargar o modificar la posició dels músculs per restablir el paral · lelisme dels ulls . És un procediment quirúrgic que en l'adult es pot realitzar amb anestèsia local però que en el cas dels nens s'ha de fer amb anestèsia general .


La intervenció es realitza en els músculs que mouen l'ull a través d'una petita incisió a la coberta transparent de l'ull ( la conjuntiva ) . El múscul / s es torna / n a col · locar en la posició correcta amb petites sutures , i la conjuntiva es tanca també amb sutures reabsorbibles molt fines .


En general es realitza de forma ambulatòria , i no és necessari l'ingrés a la clínica . Un cop completada l'operació, el nen pot marxar a casa en unes poques hores , i hauran de seguir un tractament amb unes gotes d' antiinflamatori i antibiòtic durant 5-7 dies , d'acord amb les instruccions del metge .


Les molèsties postoperatòries solen ser mínimes limitant-se a una sensació de cos estrany a l'ull o alguna petita molèstia en el moviment dels ulls durant uns dies . El procés de curació és gradual , i trigarà unes sis setmanes per completar-se.


La taxa d'èxit de la cirurgia dels músculs oculars és del 60-80 per cent , sent en ocasions necessari realitzar més d'una intervenció per aconseguir un resultat satisfactori .

bottom of page