top of page

DEFECTES REFRACTIUS

ERRORS REFRACTIUS


Per a una correcta visió la llum procedent de qualsevol objecte ha d'enfocar en la part posterior de la retina que és la capa més interna de l'ull . Per a això l'ull actua funcionant de forma semblant a com ho fa una càmera fotogràfica . D'aquesta forma la pupil · la o forat central de l'iris actuaria com el diafragma de la càmera permetent que la llum arribés a la retina, que actuaria com la pel · lícula sensible a la llum; els elements encarregats del correcte enfocament de les imatges a la retina serien : una lent de potència fixa , la còrnia , i una altra de potència variable , el cristal · lí , que equivaldrien a les lents o objectiu d'una càmera fotogràfica .


Quan els raigs de llum no poden ser enfocats correctament a la retina estem davant d'un problema o error refractiu .


Els errors refractius poden ser de tres tipus : miopia , hipermetropia i astigmatisme .

HIPERMETROPIA


La hipermetropia és el defecte refractiu més freqüent en els nens. Aquest defecte passa perquè els raigs de llum enfoquen darrere de la retina a causa que l'ull és massa curt o que té poc poder d'enfocament .


En els nens és normal cert grau de hipermetropia que no requereix correcció ja que els és possible compensar-ho de forma natural amb l'acomodació (capacitat de canviar la forma del cristal · lí, la lent natural de l'ull, mitjançant la contracció del múscul ciliar ) .


L'evolució de la hipermetropia sol ser , inicialment, cap a un discret augment i posteriorment , en l'època de major creixement corporal, cap a la disminució .


Quan el defecte és important produirà problemes de visió borrosa o mals de cap relacionats amb l'esforç visual i, ocasionalment, un tipus especial d'estrabisme ( estrabisme acomodatiu ); llavors serà necessària la correcció òptica amb ulleres. Més endavant , a l'edat apropiada , també pot ser corregida mitjançant lents de contacte o alguna tècnica de cirurgia refractiva com LASIK o ICL .

ASTIGMATISME


L'astigmatisme es produeix quan la còrnia, la part transparent més anterior de l'ull , té diferents radis de curvatura . Com a exemple il · lustratiu serviria comparar una còrnia normal amb una pilota de futbol secciona per la meitat , en aquest cas la curvatura seria la mateixa en tots els eixos . Per a una còrnia amb astigmatisme agafaríem el mateix exemple però realitzant el tall per la zona més allargada d'una pilota de rugbi , en aquest cas tindríem una curvatura molt més gran en un eix que en un altre .


A efectes pràctics aquest defecte condiciona que l'ull tingui diversos enfocaments diferents dels raigs de llum al mateix temps, el que ocasionaria visió borrosa de lluny i de prop .


Al contrari que la miopia i la hipermetropia, l'astigmatisme és un defecte que no pateix gairebé canvis des de la infància, llevat que es relacioni amb alguna malaltia o defecte de la còrnia , també pot aparèixer o modificar-se a causa de traumatismes o cirurgia ocular .


Per a la seva correcció també s'utilitzen ulleres o lents de contacte i, igual que els altres defectes de refracció , es pot corregir quirúrgicament en l'edat adulta mitjançant cirurgia refractiva amb làser .

bottom of page