Institut Oftalmològic de Catalunya - Oftalmología infantil 

Cuidamos los ojos que miran al futuro

 DEFECTES REFRACTIUS

ERRORS REFRACTIUS

Per a una correcta visió la llum procedent de qualsevol objecte ha d'enfocar en la part posterior de la retina que és la capa més interna de l'ull . Per a això l'ull actua funcionant de forma semblant a com ho fa una càmera fotogràfica . D'aquesta forma la pupil · la o forat central de l'iris actuaria com el diafragma de la càmera permetent que la llum arribés a la retina, que actuaria com la pel · lícula sensible a la llum; els elements encarregats del correcte enfocament de les imatges a la retina serien : una lent de potència fixa , la còrnia , i una altra de potència variable , el cristal · lí , que equivaldrien a les lents o objectiu d'una càmera fotogràfica .

Quan els raigs de llum no poden ser enfocats correctament a la retina estem davant d'un problema o error refractiu .

Els errors refractius poden ser de tres tipus : miopia , hipermetropia i astigmatisme .

 

HIPERMETROPIA

La hipermetropia és el defecte refractiu més freqüent en els nens.  Aquest defecte passa perquè els raigs de llum enfoquen darrere de la retina a causa que l'ull és massa curt o que té poc poder d'enfocament .

En els nens és normal cert grau de hipermetropia que no requereix correcció ja que els és possible compensar-ho de forma natural amb l'acomodació (capacitat de canviar la forma del cristal · lí, la lent natural de l'ull, mitjançant la contracció del múscul ciliar ) .

 L'evolució de la hipermetropia sol ser , inicialment, cap a un discret augment i posteriorment , en l'època de major creixement corporal, cap a la disminució .

Quan el defecte és important produirà problemes de visió borrosa o mals de cap relacionats amb l'esforç visual i, ocasionalment, un tipus especial d'estrabisme ( estrabisme acomodatiu ); llavors serà necessària la correcció òptica amb ulleres. Més endavant , a l'edat apropiada , també pot ser corregida mitjançant lents de contacte o alguna tècnica de cirurgia refractiva com LASIK o ICL .

MIOPIA

La miopia apareix quan els raigs de llum enfoquen davant de la retina. Això pot ser degut a que l'ull sigui massa llarg o bé a que tingui una excessiva capacitat d'enfocament, generalment motivat per una excessiva curvatura de la còrnia. Aquest defecte pot aparèixer a qualsevol edat encara que el més freqüent és que ho faci en l'època de major creixement corporal. També, encara que més rar, pot estar present des del naixement i, igual que els altres defectes refractius , té un component hereditari important . Un grup de nens amb especial risc de presentar miopia són els nens prematurs .

L'evolució de la miopia sol ser cap a la progressió i el més habitual és que s'estabilitzi cap als 20 anys d'edat , encara que no són excepcionals els casos en què l'augment continua a partir d'aquesta edat o després d'algun període d'estabilització .

Aquest defecte es pot corregir amb ulleres o amb lents de contacte, depenent del responsable i acurat que sigui el nen. Més endavant, si el defecte ja s'ha estabilitzat , hi ha l'alternativa de la correcció amb tècniques de cirurgia refractiva com LASIK o ICL .

ASTIGMATISME

L'astigmatisme es produeix quan la còrnia, la part transparent més anterior de l'ull , té diferents radis de curvatura . Com a exemple il · lustratiu serviria comparar una còrnia normal amb una pilota de futbol secciona per la meitat , en aquest cas la curvatura seria la mateixa en tots els eixos . Per a una còrnia amb astigmatisme agafaríem el mateix exemple però realitzant el tall per la zona més allargada d'una pilota de rugbi , en aquest cas tindríem una curvatura molt més gran en un eix que en un altre .

A efectes pràctics aquest defecte condiciona que l'ull tingui diversos enfocaments diferents dels raigs de llum al mateix temps, el que ocasionaria visió borrosa de lluny i de prop .

Al contrari que la miopia i la hipermetropia,  l'astigmatisme és un defecte que no pateix gairebé canvis des de la infància, llevat que es relacioni amb alguna malaltia o defecte de la còrnia , també pot aparèixer o modificar-se a causa de traumatismes o cirurgia ocular .

Per a la seva correcció també s'utilitzen ulleres o lents de contacte i, igual que els altres defectes de refracció , es pot corregir quirúrgicament en l'edat adulta mitjançant cirurgia refractiva amb làser .