top of page


Control de la miopia

Per prevenir la progressió de la miopia és important realitzar exàmens visuals en edats primerenques, per detectar-la fins i tot abans que es desenvolupi i poder retardar la seva aparició i avenç

La miopia és el defecte de refracció que produeix una visió borrosa dels objectes llunyans. La seva prevalença és cada vegada més gran a la població i l'OMS estima que el 2050 un 50% de la població serà miop.


A la nostra Societat cada dia hi ha més nens miops i el problema apareix a edats cada cop més primerenques. La miopia sol augmentar durant l'època de creixement, i fins i tot després en el cas de les miopies més altes.


La importància de la miopia no només ve determinada pel defecte de refracció o quantitat de diòptries que hi pugui haver, sinó pel fet que pot tenir greus conseqüències per a la salut visual. És un factor de risc de malalties oculars que ens poden portar a la baixa visió i fins i tot a la ceguesa.


Un ull miop té més risc de patir:

Despreniment de retina

Despreniment de vitri

Atròfia corioretiniana

Malalties a la màcula o part central de la retina com ara hemorràgia macular, forat macular i degeneració macular que produeixen la pèrdua de la visió central.

Cataractes

Glaucoma, amb lesió del nervi òptic


Com més alta és la miopia, més gran és el risc de pèrdua de visió a l'edat adulta. Si l'ull miop supera les 6 diòptries, parlem d'alta miopia o miopia magna. L'Alta miopia ja no és només un error refractiu, sinó que es considera una malaltia ocular que causa una greu discapacitat visual, i actualment és la primera causa de discapacitat visual a l'ONCE.


Com més aviat sigui l'aparició de la miopia en un nen, més ràpida serà la seva progressió, podent arribar a una major quantitat de diòptries, amb el consegüent augment de risc per a la salut ocular. Algunes condicions, com ara la reducció del temps d'activitats a l'aire lliure i, probablement, l'augment del nombre d'hores utilitzant la visió propera, acceleren encara més el creixement de la miopia.


Per prevenir la progressió de la miopia és important realitzar exàmens visuals en edats primerenques, per detectar-la fins i tot abans que es desenvolupi, i poder retardar-ne l'aparició i l'avenç.

En tasques de visió propera és recomanable seguir normes d'higiene visual per evitar la fatiga o cansament ocular, limitant en tant que sigui possible el nombre d'hores al dia dedicades a tasques de visió propera, com ara l'ús de pantalles, la lectura, o la realització deures escolars.
Com actuar per frenar l'avenç de la miopia a la infància?


La correcció del defecte amb ulleres o lents de contacte convencionals millora la visió, però no tenen cap efecte sobre l'evolució de la miopia.

A l'ull miop hi ha creixement excessiu en la seva longitud. Per frenar la miopia cal frenar aquest creixement perquè augmenti el mínim possible i a un ritme menor. Si s'aconsegueix aquest objectiu, el resultat final serà una baixa miopia.


Avui dia disposem de solucions que permeten no només veure bé, com poden ser unes ulleres o lents de contacte convencionals, sinó que ens ajuden a alentir l'augment d'aquesta miopia.

El control de la miopia no consisteix només a controlar les diòptries. Exigeix ​​realitzar un complet estudi en què calen diverses proves específiques, com ara: la comprovació del defecte refractiu i estudi del fons d'ull després de la dilatació la pupil·la amb unes gotes, topografia corneal i proves biomètriques especials per controlar que la longitud de l'ull no creixi més de 0,18 mm ni hi hagi un augment superior a 0,5 diòptries per any.


Valorant cada cas, triarem l'opció més adequada per controlar l'avenç d'aquesta miopia, com ara:


Col·liri d'atropina: S'aplica una gota de col·liri d'atropina a una concentració personalitzada (el més habitual al 0,01%) a l'hora d'anar a dormir a la nit. Aquest mètode frena l'avenç de la miopia en un 50% dels nens tractats respecte dels no tractats.


Ortoqueratologia (Orto-K): Les lents de contacte Orto-K s'usen exclusivament durant el son. No ocasionen cap molèstia o sensació diferent de les lents de contacte convencionals. Durant el dia el nen veu bé sense necessitat d'ulleres ni lentilles. El fre en la progressió de la miopia s'aconsegueix en modelar la forma de l'epiteli corneal, creant així un bon enfocament tant a la part central com a la perifèria de la retina. Hi ha estudis clínics que demostren que els pacients que utilitzen Orto-K per a control de miopia aconsegueixen controlar un 40% de la miopia final.


Adaptació de lents de contacte toves amb desenfocament perifèric.

Ulleres amb lents oftàlmiques de desenfocament perifèric.

Teràpia visual (si hi ha un problema acomodatiu o "falses miopies").


A més d'aquests possibles tractaments, per prevenir la progressió de la miopia és essencial inculcar uns hàbits de vida saludables, procurant fer activitats a l'aire lliure com a mínim una hora al dia, limitar l'ús de les pantalles electròniques i mesures d'higiene postural a l'ús de la visió.

bottom of page