Institut Oftalmològic de Catalunya - Oftalmología infantil 

Cuidamos los ojos que miran al futuro

 
Calendari recomanat per a les exploracions oftalmològiques en el nen

 

 

En general el calendari recomanat per a les exploracions oftalmològiques rutinàries és el següent :

  •     Des de nadó fins als 6 mesos :

 Examen de parpelles i estructures oculars externes, conjuntiva, còrnia, iris i pupil·les.

 Examen de la motilitat ocular en relació a la fixació i al seguiment visual.

    Els nens que no tenen un bon seguiment visual als 3 mesos han de ser remesos a l'oftalmòleg

 Examen del reflex vermell del fons ocular per descartar la possible existència de cataractes congènites o altres anomalies o malalties de la part posterior de l'ull (com el retinoblastoma ).

    La dificultat en la visualització o la detecció d'anomalies en el reflex de fons són indicacions per remetre al nen de manera urgent a l'oftalmòleg.

    També els nounats d'alt risc, com els prematurs amb risc de retinopatia de la prematuritat o els que tenen història familiar de malalties oculars hereditàries, especialment si tenen pares o germans amb antecedents de retinoblastoma, han de ser examinats per un oftalmòleg.

 

  •     Des dels 6 mesos fins als 3 anys d'edat :

S'han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors, a més de:

Examen de l'alineació i moviments oculars per a la detecció d'un possible estrabisme. El reflex corneal ha d'estar centrat en ambdós ulls i els test d' cobrir i descobrir ( cover - uncover test ) han de ser normals .
     S'han de referir a l'oftalmòleg els nens en els quals se sospiti estrabisme
Oftalmoscòpia ( examen del fons de l'ull per examinar la retina i la papil·la del nervi òptic )
     També han de ser examinats per l'oftalmòleg nens que presentin llagrimeig o secrecions oculars de forma crònica .

 

  •     Des dels 3 fins als 5 anys d'edat :

S'han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors , a més de:
Proves d'agudesa visual amb els tests apropiats .

     S'han de trametre a l'oftalmòleg els nens amb una visió inferior a 20/40 ( 0.5 ) en un o ambdós ulls.

 

  •     A partir dels 5 anys d'edat :

S'han de tenir en compte els exàmens i consideracions anteriors , a més de:
     S'han de trametre a l'oftalmòleg els nens amb una visió inferior a 20/32 ( 0.6 ) en un o ambdós ulls .
     S'han de trametre a l'oftalmòleg els nens amb dificultats en la lectura.

 És aconsellable repetir la revisió ocular cada 1 o 2 anys